Vítejte na stránkách DAZ TRŠICE

Sdružení DAZ poskytuje komplexní projekční a inženýrskou činnost ve výstavbě speciálně staveb obytného charakteru. Dále pak zajištění výstavby jednotlivých projektů „na klíč“, poradenskou činnost aj.

Naše nabídka

 • pomoc při výběru a koupi stavebního pozemku
 • Návrh Vaší stavby od studie po realizační projektovou dokumentaci:
  1. typové projekty rodinných domů
  2. individuální projekty všech druhů staveb
   (RD, bytové domy, průmyslové stavby, zemědělské stavby a stavby drobného charakteru)
 • vypracování průkazu energetické náročnosti budovy(PENB)
 • zajištění pravomocného povolení stavby do 30-ti dnů Veřejnoprávní smlouvou
  (dle místních podmínek)
 • zajištění povolení stavby standardním způsobem Územní řízení, Stavební povolení, Ohlášení stavby, Dodatečné povolební stavby
 • pomoc se zajištěním hypotečního úvěru
  (leasing, kombinace úvěru s životním kapitálovým pojištěním, stavebního spoření apod.)
 • Provedení veškerých dalších stavebních dodávek:
  1. základové konstrukce
  2. kompletní zděné konstrukce
  3. střešní konstrukce
  4. vnitřní dispozice
  5. fasády
  6. inženýrské sítě
  7. domovní čistírny odpadních vod
  8. žumpy
  9. oplocení
  10. zpevněné plochy atd.
 • zajištění stavebního, technického či autorského dozoru
 • pomoc při uvádění stavby do užívání (kolaudace, kolaudační souhlas, apod.)
 • a mnoho dalších činností dle potřeby investora
Návrat na začátek stránky...